Teret dokazivanja

Disertacija obranjena 4. siječnja 1999. na Pravnom fakultetu u Zagrebu

Tekst disertacije razlomljen je na poglavlja prosječne veličine do 400 kb - molim za strpljivost pri otvaranju. Svi podaci su u *.pdf formatu (potreban Adobe Acrobat Reader za čitanje ). Citiranje je dopušteno uz prethodno odobrenje autora.
Prvi dio: Sadržaj i uvod - str. 1-7
Drugi dio: Povijesni pregled - str. 8-49
Treći dio: Teret dokazivanja u evropskom pravnom krugu (1) - str. 50-102
Treći dio: Teret dokazivanja u evropskom pravnom krugu (2) - str. 103-130
Treći dio: Teret dokazivanja u evropskom pravnom krugu (3) - str. 131-170
Treći dio: Teret dokazivanja u evropskom pravnom krugu (4) - str. 171-199
Četvrti dio: Komparativna paralela - str. 200-243
Peti dio: Zaključak - str. 244-287
Literatura - str. 288-309