Engleski - English
zadnja promjena : 09.01.23
 

Rođen 15. lipnja 1963. u Zagrebu. Po završetku Klasične gimnazije studirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je diplomirao studij prava 15. prosinca 1988. Također je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao filozofiju i komparativnu književnost, gdje je diplomirao 1. ožujka 1990. Tijekom studija akademsku godinu 1986/87 proveo je kao gost-student na Sveučilištu Johannes Guttenberg u Mainzu, studirajući političke znanosti, književnost i filozofiju kao stipendist vlade njemačke pokrajine Rheinland-Pfalz.

Po završetku studija prava zaposlio se kao stručni suradnik na Pravnom fakultetu u Rijeci, gdje je radio od 1. veljače 1989. do 31. listopada 1991, sudjelujući u izvođenju nastave na katedrama za teoriju države i prava i građansko procesno pravo. Od 1. studenog 1991. do 31. listopada 1994. radi kao znanstveni novak na Fakultetu političkih znanosti, sudjelujući u projektu Vladavina prava i radu katedre za Uvod u pravo.

Poslijediplomski studij iz građanskopravnih znanosti upisao je u Beogradu 1988., a nastavio u Zagrebu od 1991. Magistrirao je 2. srpnja 1992. obranom rada na temu „Istina u sudskom postupku“. Paralelno, nakon razdoblja prakse na zagrebačkom Općinskom i Okružnom sudu (od 1990. do 1992.) polaže i pravosudni ispit (21. prosinca 1992).
Od 1. studenog 1994. godine radi na Pravnom fakultetu u Zagrebu, najprije kao asistent, a potom kao docent (od 1. srpnja 1999.), izvanredni profesor (od 18. prosinca 2002.) te redovni profesor (od 16. siječnja 2007.). Od 2000. do 2006. održava nastavu i na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

Znanstveno se usavršava tijekom dvomjesečnih studijskih boravaka na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Beču (u 1992. i 1995.) kao stipendist austrijske vlade. Od veljače do listopada 1996. godine boravi kao gostujući istraživač u Sjedinjenim Državama na pravnom fakultetu Harvard, za što je dobio Fulbright stipendiju američke vlade. Doktorsku disertaciju „Teret dokazivanja“ obranio je 4. siječnja 1999. godine. Također se usavršavao i na višetjednim poslijediplomskim seminarima u Dubrovniku u okviru IUC-a, te u Budimpešti (seminari Raising Rights Consciousness). U svibnju 1994. boravi u Parizu stručno se usavršavajući na Međunarodnom arbitražnom sudištu pri Međunarodnoj trgovačkoj komori (ICC) u Parizu.
Na dodiplomskom studiju predaje građansko procesno pravo, kao i izborne predmete – izvansudsko rješavanje sporova i organizaciju pravosuđa. Na poslijediplomskom studiju europskog prava sudjeluje u održavanju nastave iz kolegija Europski sudovi – Europski sud za ljudska prava i Sud Europskih zajednica, a na poslijediplomskom studiju građanskog prava iz kolegija Izvanparnično i ovršno pravo te Obiteljsko sudsko procesno pravo.

Sudjelovao je kao istraživač i/ili voditelj u više znanstvenih i stručnih projekata u Hrvatskoj i drugim zemljama. Predavao je kao gostujući predavač na više sveučilišnih ustanova u Hrvatskoj, Europi i Sjedinjenim Državama te na više desetaka skupova u zemlji i inozemstvu. Član je Međunarodne udruge za procesno pravo (International Association for Procedural Law - IAPL) te Udruge za međunarodno procesno pravo (Vereinigung für internationales Verfahrenrechts). Izabran je 2007. godine za člana Savjeta IAPL-a.

Od 1992. do 2002. godine bio je tajnik Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, gdje je bio jedan od utemeljitelja i urednika časopisa Croatian Arbitration Yearbook i međunarodnog skupa Hrvatski arbitražni dani. Arbitar je na listi više inozemnih arbitražnih institucija. Od 1993. sudjeluje u radu UNCITRAL-ove skupine za arbitražu i mirenje (od 2000. kao predstavnik RH), a član je i nacionalnog Povjerenstva za praćenje rada UNCITRAL-a.

Od 2001. do 2002. delegat je RH u Odboru eksperata Vijeća Europe za efikasnost pravosuđa (CJ-EJ), gdje je kao član radne skupine radio na rezoluciji kojom je početkom 2003. osnovana Europska komisija za efikasnost pravosuđa (CEPEJ). Nakon njenog osnivanja, kao hrvatski član u CEPEJ-u biva izabran za člana Biroa te organizacije u dva mandata (03/04 i 05/06). Od 2005.do 2006. vodi radnu grupu za trajanje sudskih postupaka pri CEPEJ-u (TF-DEL), nakon čega postaje član Groupe de pilotage SATURN Centra (Centra za praćenje trajanja sudskih postupaka). Sudjelovao je kao ekspert u više projekata u okviru Vijeća Europe.

Od 2001. do danas član je Povjerenstva za .hr domenu CARNET-a. Od 2004. sudjeluje u radu Nacionalnog vijeća za konkurentnost, a član je i Znanstvenog vijeća Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za pravosuđe, upravu i lokalnu samoupravu. Sudjelovao je u procesu donošenja više zakona i propisa iz područja arbitraže, mirenja i djelovanja sudbene vlasti.

Na Sveučilištu u Zagrebu bio je predsjednik radne skupine koja je temeljem prethodnih nacrta oblikovala konačni prijedlog Etičkog kodeksa Sveučilišta (2007). Sudjelovao je u fakultetskom projektu reforme pravnog obrazovanja (Tempus projekt).

Vlada engleskim i njemačkim jezikom, a služi se francuskim.