Engleski - English
zadnja promjena : 09.01.23
 
   
  Životopis (Curriculum vitae)

Radni odnos

1994- * Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: redovni profesor na Katedri za Građansko procesno pravo od 2007. (ranije: izvanredni profesor - 2002-2006; docent - 1999-2002; asistent - 1994-1999);

1991-1994 * Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu: 1991-1994. - mladi istraživac/ pripravnik (znanstveni novak);

1989-1991 * Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci: 1989-1991. - stručni suradnik - pripravnik

Stručno usavršavanje

1996 * Harvard Law School: gostujući istraživač, stipendist Fulbrightove zaklade

1986-87 * gost-student na Sveučilištu u Mainzu (studij političkih znanosti, filozofije i komparativne književnosti)

Obrazovanje

1999 *  doktorirao na Pravnom fakultet Sveučilišta u Zagrebu disertacijom na temu "Teret dokazivanja" (doktor pravnih znanosti)

1992 * završio postdiplomski studij iz građanskopravnih znanosti na Pravnom fakultet Sveučilišta u Zagrebu, obranio rad "Istina u sudskom postupku" (magistar pravnih znanosti)

1990 * diplomirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (profesor filozofije i komparativne književnosti)

1988 * diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (diplomirani pravnik)

1977-81 * Klasična gimnazija - Zagreb

Osobni podaci

rođen u Zagrebu, državljanin Republike Hrvatske; oženjen, dvoje djece (Alix i Velma)

 

Opširniji podaci mogu se pronaći na sljedećim stranicama:

   

 

Alan Uzelac curriculum C.V. hrvatski